Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Κλύτε Βοιωτοί

  


Ακούστε ρωμαλέοι  Βοιωτοί γιοι και κόρες του Ποσειδώνα και της Άρνης
των Ελλήνων τον  Ποιητή! 
Σε αστραφτερές  κορυφές του Ολύμπου  μαζί με τις Μούσες του  Ελικώνα  σας καλεί!
Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·484

 Β Ιλιάδος

Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον
Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε,
οἵ θ’ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ’ Ἐτεωνόν,
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν,
οἵ τ’ ἀμφ’ Ἅρμ’ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς,
οἵ τ’ Ἐλεῶν’ εἶχον ἠδ’ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500
Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ’ Ἁλίαρτον,
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ’ οἳ Γλισᾶντ’ ἐνέμοντο,
οἵ θ’ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ’ ἐσχατόωσαν·
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 510


Βοιωτοί

 Τα Αστέρια των Ελλήνων  λάμπουν διαχρονικά στον ουρανό και στην γη

- Δύναμη: 50 καράβια με πλήρωμα 120 άνδρες έκαστο
- Αρχηγοί : Πηνέλαος, Λήτος, Αρκεσίλαος, Προθηνόρας και Κλόνιος
- Κυβερνούσαν : περιοχή που περιλαμβάνει την Ύρια και την Αυλίδα, τον Σχοίνο, τον Σκώλο, τον Ετεονό, τη Θέσπια, τη Γραία, τη Μυκάλησσο, το Άρμα, το Ειλέσιον, τις Ερυθρές, τον Ελεώνα, την Ύλη, τον Πετέωνα, την Ωκαλέη, την πόλη του Μηδέωνα, την Εύτρηση, τις Κώπες, τη Θίσβη, την Κορώνεια, την Αλίαρτο, την Πλάταια, τον Γλίσαντα, την πόλη των Υποθηβών, τον Όγχηστο, το άλσος του Ποσειδώνα, την Άρνη, τη Μήδεια, την Νίσα και την Ανθιδόνα.


Ν. Νηών παρουσίασις

Κατάλογος Νεών: Ατενίζοντας την  άρπαγη Τροία

Οι Νέες Ένοπλες Δυνάμεις του Ελληνικού Απελευθερωτικού Νου
Αντισταθείτε  ένδοξοι  Βοιωτοί! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου